VRTechnology sp. z o.o.
ul. Łużycka 16
44-100 / Gliwice / Polska
NIP 6340195129
+48 668 661 822
office@vrtechnology.pl
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
COMPANY PROFILE
Spółka VRTechnology specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania, algorytmów oraz transferze technologii z nauki do przemysłu. Struktura organizacyjna spółki zawiera cztery główne działy: dział przemysłu technicznego, dział medyczno-rehabilitacyjny, dział technologii obronnych oraz dział badawczo-rozwojowy. W szczególności spółka zajmuje się: opracowaniem i wydajną implementacją algorytmów, oprogramowaniem interaktywnym, systemami wizualizacji 2D/3D, grafiką 2D/3D, opracowywaniem oraz wdrażaniem webowych i mobilnych systemów biznesowych klasy Enterprise bazujących na technologii blockchain oraz projektowaniem i budową systemów korzystających z elektroniki, systemami tele-monitoringu oraz tele-diagnostyki z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Autorzy opracowywanych technologii wykorzystywanych w spółce mogą poszczycić się licznymi nagrodami za innowację, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.

Zespół VRTechnology to doświadczeni praktycy, w większości ze stopniami naukowymi, aktywnie rozwijający nowoczesne technologie z zakresu wizji komputerowej, VR/AR, systemów symulacyjnych, systemów śledzenia i pozyskiwania informacji, technologii blockchain.

Oprócz realizacji prac zleconych Spółka jest również autorem oraz producentem pierwszego polskiego Multimedialnego Trenażera Strzeleckiego z powodzeniem stosowanego w wojsku, służbach mundurowych, agencjach ochrony, akademickich ośrodkach szkolenia oraz sportowo (https://www.defence24.pl/multimedialny-trenazer-strzeleckinie-tylko-dla-wojska).

VRTechnology prowadzi również działalność szkoleniową oraz konsultingową z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia prowadzone są innowacyjną metodą z wykorzystaniem interaktywnych technik multimedialnych VR.

Spółka aktywnie angażuje się w prace badawczo-rozwojowe obecnie realizując dwa duże projekty B+R: Wirtualne Interaktywne Centrum Doskonalenia Kompetencji Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Wirtualny Symulator Działań Biura Ochrony Rządu (obecnie Służby Ochrony Państwa).


VRTechnology specializes in software and algorithms development and technology transfer from science to industry. The organizational structure of the company includes four main divisions: the technical industry department, the medical and rehabilitation department, the defense technology department and the research and development department. In particular, the company deals with: development and implementation of algorithms, interactive software, 2D/3D visualization systems, 2D/3D graphics, development and deployment of enterprise web and mobile enterprise systems based on blockchain technology, design and construction of systems utilizing electronics, tele-monitoring and tele-diagnostics systems using artificial intelligence algorithms. The authors of the technology used in the company can boast numerous innovation prizes, both national and international.

The VRTechnology team consists of experienced practitioners with scientific degrees, actively developing modern technologies in the field of computer vision, VR / AR, simulation systems, management systems, information acquisition and blockchain technology.

The company also the authors and produce the first Polish “Multimedialny Trenażer Strzelecki MTS” successfully used in the army, uniformed services, security agencies, academic training services and sports (https://www.defence24.pl/multimedialny-trenazer-strzeleckinie-tylko -for-military).

VRTechnology is also active in training and consulting areas, especially in the field of cybersecurity. The trainings are implemented via innovative methods based on interactive multimedia VR techniques.

The company is actively involved in research and development works currently implementing two large R&D projects: the Virtual Interactive Center for the Professional Competence of Border Guard Officers and the Virtual Simulator of the Departments of Government Protection Bureaus (currently the State Protection Service).
Logo VRT when video is not available